Kancelaria adwokacka

W ramach prowadzonej indywidualnej kancelarii adwokackiej, adwokat Karolina Maleńczuk świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym, w szczególności poprzez:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentację Klientów przed sądami i urzędami, a także na etapie przedsądowym oraz egzekucyjnym
 • sporządzanie pism procesowych

 • sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów
 • prowadzenie negocjacji
 • stałą obsługę prawną

 

Obszary działalności

Prawo Administracyjne

Usługi prawne adwokata Karoliny Maleńczuk w zakresie prawa administracyjnego obejmują w szczególności:

 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń od postanowień, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami
 • reprezentację Klientów  w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego

Prawo Cywilne

Pomoc prawna adwokata Karoliny Maleńczuk w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności sprawy dotyczące:

 • ubezwłasnowolnienia i uchylenia ubezwłasnowolnienia
 • prawa własności
 • służebności
 • zobowiązań (w tym zawierania i wykonywania umów)
 • bezpodstawnego wzbogacenia i świadczeń nienależnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • egzekwowania należności i ochrony przed egzekucją
 • prawa spadkowego  (dziedziczenie, testamenty, przyjęcie lub odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, umowy dotyczące spadku: zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku)

Prawo Rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego adwokat Karolina Maleńczuk reprezentuje Klientów w sprawach o:  
 • rozwód i separację
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty na rzecz dziecka oraz małżonka
 • władzę rodzicielską
 • kontakty z małoletnimi dziećmi
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
 • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia

Prawo Karne

W zakresie działalności adwokata Karoliny Maleńczuk pozostają także sprawy karne, obejmujące w szczególności:

 • reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym również w sprawach o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary
 • obronę w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego ipostępowania sądowego
 • postępowania wykonawczego (m. in.: odroczenia wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny, system dozoru elektronicznego)

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Usługi Kancelarii w zakresie prawa gospodarczego i handlowego obejmują m.in.

 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów spółek (jawnych, partnerskich, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów statutów spółek (komandytowo-akcyjnych akcyjnych)
 • wprowadzanie zmian do umów spółek
 • zgłaszanie spółek do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłaszanie zmian dotyczących spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • pomoc w zakresie łączenia spółek, podziału spółek, przekształceń spółek
 • reprezentacja przed sądami w sprawach dotyczących m. in. roszczeń z tytułu działalności konkurencyjnej, wypłaty zysku, wyłączenia wspólnika ze spółki, rozwiązania spółki przez sąd, pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spółki, uchylenia i stwierdzenia nieważności uchwały wspólników, naprawienia szkody wyrządzonej spółce, odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • przygotowywanie projektów umów, oraz dochodzenie roszczeń wynikających z umów,  w szczególności sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, zlecenia, darowizny, dożywocia, spółki cywilnej oraz innych umów nienazwanych

Kompleksowa reprezentacja prawna

Adwokat Karolina Maleńczuk chętnie podejmuje się również spraw nietypowych i złożonych, w których przenikają się różne dziedziny prawa.

Kancelaria pomaga:

 • osobom prawnym
 • instytucjom państwowym
 • klientom indywidualnym.

Zasady Współpracy

Adwokat Karolina Maleńczuk świadczy pomoc prawną za wynagrodzeniem, którego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy. Wysokość honorarium adwokackiego ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu przede wszystkim rodzaju sprawy. Możliwe jest przy tym rozłożenie płatności na raty.

Aktualności

Witamy na stronie Kancelarii Adwokackiej Karoliny Maleńczuk

To jest wpierwszy wpis na naszym blogu. Niedługo pojawią się kolejne.

Zobacz wszystkie

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROLINA MALEŃCZUK

ul. Lelewela 15/32, I-sze piętro

53-505 Wrocław

Telefon: +48 537 124 30

e-mail: kancelaria@adwokatmalenczuk.pl

NIP: 6922386152 , REGON: 365257101